Her er du:

  1. Hjem

Digitale Gardermoen IS er et strategisk instrument for at kommunene skal nå sine servicemål for ansatte, innbyggere og næringsliv

Hvorfor vi lykkes

Hvorfor vi lykkes

Viktige pådrivere i vår daglige drift er kostnadseffektivitet, utnyttelse av teknologi gjennom gode prosesser og fornøyde medarbeidere.

Les mer om våre verdier ->

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Motta vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert om digitaliseringsarbeidet i kommunene på øvre Romerike

Les mer her >

1

Økt digital kompetanse i skolene

Økt digital kompetanse i skolene

Barne- og ungdomsskoleelevene får nå tilgang til Office 365 og skoleportalen Digirom, en skybasert samhandlingsplattform

Les mer her >

2

På vei mot en døgnåpen kommune

På vei mot en døgnåpen kommune

Kommunene lanserer nye innbyggerportaler. Et skritt på vegen mot en døgnåpen kommune.

Les mer her >

3

Et mobilt barnevern

Et mobilt barnevern

Barnevernet på øvre Romerike stiller nå med nettbrett når de møter barn og unge.

Les mer her >

4

De eldre engasjerer seg i velferdsteknologi

De eldre engasjerer seg i velferdsteknologi

Teknologi der det er mulig. Mennesker der det er nødvendig

Les mer her >

5

En digital helsesøster

En digital helsesøster

Effektiv bruk av IT-verktøy gir mer tid til brukerne

Les mer her >

6

Offisielt besøk fra Moldova

Offisielt besøk fra Moldova

Representanter for lokale myndigheter i Moldova imponert over digital satsing

Les mer her >

7

Velferdsteknologi: tryggere hjemme og på instutisjon

Velferdsteknologi: tryggere hjemme og på instutisjon

Les mer her >

8

DGI omstiller seg

DGI omstiller seg

Er beredt til å møte morgendagens kommune

Les mer her >

9

Nå har kommunene valgt helseteknologi

Nå har kommunene valgt helseteknologi

Ullensaker, Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Nes kommuner har nå valgt IT-løsninger for sin nye plattform for moderne velferdsteknologi.

Les mer her >

10

DGI og Kunnskapsbyen samarbeider med pensjonistforbundet om teknologianvendelse

DGI og Kunnskapsbyen samarbeider med pensjonistforbundet om teknologianvendelse

Les mer her >

11

Aust-Agder ser til Øvre Romerike

Aust-Agder ser til Øvre Romerike

Etablerer IKT-samarbeid etter DGI-modell

Les mer her >

12

Lover digitalt løft i kommunene

Lover digitalt løft i kommunene

RB-artikkel: DGI fokuserer på tilrettelegging for nye digitale tjenester

Les mer her >