Her er du:

  1. Hjem

Digitale Gardermoen IS er et strategisk instrument for at kommunene skal nå sine servicemål for ansatte, innbyggere og næringsliv

Kommunikasjon gjort lekende lett

Hvorfor vi lykkes

Hvorfor vi lykkes

Viktige pådrivere i vår daglige drift er kostnadseffektivitet, utnyttelse av teknologi gjennom gode prosesser og fornøyde medarbeidere.

Les mer her ->

Våre tjenester

Våre tjenester

DGI tilrettelegger leveransene til kommunenes virksomheter innenfor: administrasjon, helse, pleie og omsorg, skole og oppvekst, teknisk, kultur, økonomi samt miljø og landbruk

Les mer her >

1

De eldre engasjerer seg i velferdsteknologi

De eldre engasjerer seg i velferdsteknologi

Teknologi der det er mulig. Mennesker der det er nødvendig

Les mer her >

2

En digital helsesøster

En digital helsesøster

Effektiv bruk av IT-verktøy gir mer tid til brukerne

Les mer her >

3

Offisielt besøk fra Moldova

Offisielt besøk fra Moldova

Representanter for lokale myndigheter i Moldova imponert over digital satsing

Les mer her >

4

Velferdsteknologi: tryggere hjemme og på instutisjon

Velferdsteknologi: tryggere hjemme og på instutisjon

Les mer her >

5

DGI omstiller seg

DGI omstiller seg

Er beredt til å møte morgendagens kommune

Les mer her >

6

Nå har kommunene valgt helseteknologi

Nå har kommunene valgt helseteknologi

Ullensaker, Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Nes kommuner har nå valgt IT-løsninger for sin nye plattform for moderne velferdsteknologi.

Les mer her >

7

DGI og Kunnskapsbyen samarbeider med pensjonistforbundet om teknologianvendelse

DGI og Kunnskapsbyen samarbeider med pensjonistforbundet om teknologianvendelse

Les mer her >

8

Aust-Agder ser til Øvre Romerike

Aust-Agder ser til Øvre Romerike

Etablerer IKT-samarbeid etter DGI-modell

Les mer her >

9

Lover digitalt løft i kommunene

Lover digitalt løft i kommunene

RB-artikkel: DGI fokuserer på tilrettelegging for nye digitale tjenester

Les mer her >