Aktuelt

grandma-2637457_1280.jpg

Digital helse- og omsorgstjeneste

Nå blir det enklere å komme i kontakt med hjemmetjenesten på Øvre Romerike.

Kommunene på øvre Romerike har sammen med Bergen og Oslo kommune, KS og Direktoratet for e-helse finansiert og gjennomført et forprosjekt som gjør det enklere for brukere av hjemmetjenesten og deres pårørende å komme i kontakt med helsepersonell i hjemmetjenesten. Løsningen for kommunene på øvre Romerike er under utvikling av ACOS og vil bli tatt i bruk i løpet av første halvår. Den digitale løsningen er allerede innført i fire bydeler i Oslo og en bydel i Bergen. Flere bydeler står klare til å gå i gang etter nyttår.

Les mer på ks.no