Aktuelt

network-1762507_640.png

Nye krav til styring og kompetanse

Mål: Effektivisere og utvikle samspillet mellom mennesker, prosesser, system og teknologi

Dagens IKT hverdag blir stadig mer kompleks. Med store krav til digitalisering, automatisering, effektivisering og forenkling, må digitale løsninger i fremtiden sikre samspillet mellom system, organisasjon og prosess. Dette stiller nye krav til styring og kompetanse, både i den enkelte kommune og hos Digitale Gardermoen (DGI).

Med rett kompetanse og kapasitet til å sette opp- og forvalte IKT systemer og digitale løsninger som understøtter morgendagens behov skal DGI være forberedt til å bistå kommunene i digitaliseringsreisen de allerede er på, og ikke minst skal inn i.
DGI har derfor sammen med kommunene på øvre Romerike etablert en felles forvaltingsenhet som arbeider etter følgende verdiløfte til kommunene: Effektivisere og utvikle samspillet mellom mennesker, prosesser, system og teknologi på tvers av kommunene på øvre Romerike for å øke kommunenes evne til digitalisering av tjenestetilbudet.

Enheten organiseres i henhold til Styringsdokument for digitalisering og informasjonssikkerhet for kommunene på øvre Romerike med de respektive Sektorforum som styrende organ. I prosjektfasen (2 år) vil Sektorforum også fungere som prosjektstyre.
Med denne organiseringen vil DGI besitte spisskompetanse i skjæringspunktet fag og teknologi. Gjennom sentralisert arbeid ut mot alle kommunene vil DGI kunne bistå i alt fra brukerstøtte til strategiarbeid. Enheten skal ha et spesielt fokus på opplæring og kompetanseutvikling av kommunene, hvor målsettingen er å bevege seg fra reaktiv brukerstøtte til proaktiv opplæring.

Det er etablert en modell/metodikk, hvor følgende kjerneområder er identifisert:

 • Systemforvaltning og brukerstøtte
  • Kontroll på alle fagsystem og brukerstøtte til kommunene
 • Rådgiving
  • Digitaliseringsstrategier, forretningsutvikling, fagfora
 • Prosessdesign    
  • Automatisering av arbeidsprosesser
 • Prosesseierskap    
  • Sikre forankring og eierskap i kommunene

DGI vil med felles forvalting tilrettelegge og forvalte de tekniske løsningene, samt være en kompetanseenhet for kommunene.  Den enkelte kommune vil ha et oppfølgende ansvar for å motivere til bruk av løsningene, kvalitetssikring av tjenestene og gjennomføre omstilling i egen organisasjon som følge av endrede arbeidsprosesser.

Følgende fagområder er pt. dekket av Felles Forvalting:

 • Økonomi og Administrasjon
 • Helse og Omsorg
 • Digitale Tjenester (portaler)
 • Skole og Oppvekst

I samspillet mellom teknologi, drift og felles forvaltning vil DGI være i en unik posisjon til å hjelpe kommunene på øvre Romerike inn i den digitale fremtiden.