Aktuelt

cyber-security-2296269_1280.jpg

Stilling ledig: Leder IKT-sikkerhet

Er du en engasjert og kunnskapsrik leder innen området IKT-sikkerhet?

DGI leverer IKT relaterte tjenester innenfor alle kommunale sektorer og forvalter store datamengder på vegne av eierkommunene. Tjenestene blir stadig mer komplekse med datautveksling både lokalt og ut i «skyen». Utviklingen stiller et økende krav til sikkerhetsarbeidet både internt i DGI og i samarbeid med kommunene. DGI søker nå etter ny fagressurs som skal ivareta det overordnede ansvaret for sikkerhet- og kvalitetsarbeid i selskapet.

Stillingsinnhold og ansvar:

 • Risikovurdering av tekniske løsninger opp mot virksomhetsbehov
 • Risikoanalyse av det til enhver tid gjeldende trusselbilde
 • Følge opp avvikshåndtering og håndtering av sikkerhetshendelser
 • Utarbeide, implementere og forvalte styringssystem (prosesser) for DGIs virksomhet herunder internkontroll og informasjonssikkerhet
 • Overvåke og følge opp at styringssystem og rutiner etterleves
 • Sammen med eierkommunene sikre god kjennskap til norsk lovverk rundt personvern og informasjonssikkerhet, og hva som kreves for å etterleve dette
 • Prosjektdeltakelse

Kvalifikasjoner:

 • Informatikkutdanning fra høyskole på Bachelornivå eller tilsvarende
 • Erfaring fra offentlig forvaltning og fortrinnsvis kommuner
 • Gode kunnskaper om norsk lovverk rundt personvern og informasjonssikkerhet herunder GDPR
 • Kunnskap om ITIL rammeverk
 • Kunnskap om prosjektmetodikk
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner både på norsk og engelsk
 • Det vil være en fordel med teknisk erfaring fra IT-driftsmiljø, gjerne fra selskaper med kompleks infrastruktur
 • God og oppdatert kompetanse innen område IT-sikkerhet
 • Sertifisering innenfor relevante fagområder er en fordel
 • Kunnskap om og erfaring med tjenestedesign er en fordel
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse

Ønskede egenskaper:

 • Interesse for fagområdet
 • Framoverlent og initiativrik
 • Arbeider selvstendig, metodisk og tar naturlig ansvar for oppgavene
 • Kundefokusert og trives i et miljø med høy aktivitet
 • Samarbeids-, service- og løsningsorientert
 • Kommuniserer bra med andre og er utadvendt

Vi kan tilby:

 • Inspirerende og godt arbeidsmiljø
 • Faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Lønn etter avtale

Kortfattet søknad merket "Sikkerhet" med CV sendes på epost til: hr@dgi.no. Søknadsfrist: 7.12.2017


Tilbake