Aktuelt

people-2564425_1280.jpg

Tid til barna med mobilt barnevern

Barnevernsektoren har endelig fått en mobil- og brukervennlig hverdag som gir tid tilbake til brukerne.

Barnevernsektoren på øvre Romerike har endelig fått en mobil og brukervennlig hverdag som gir tid tilbake til brukerne. En løsning som kommuniserer med fagsystemet til barnevernstjenesten samtidig som den er optimalisert for nettbrett gir dermed de ansatte tilgang til fagsystemet når de er «ute i felten».
 

Brukermedvirkning

På jobb utenfor kontoret, i møte med brukere og samarbeidspartnere, har dermed de ansatte alltid tilgang til oppdatert og tilgjengelig klientinformasjon. Løsningen åpner også for en brukermedvirkning vi ikke tidligere har sett, når saksbehandler kan lage tiltaksplaner og føre referater sammen med klienten, foresatte og samarbeidspartnere, på stedet.

Effektiv bruk av egen og andres tid

De ansatte i barnevernet vil med denne løsningen nå spare tid, både egen, men ikke minst også brukernes. Løsningen vil gi mer effektive hjemmebesøk, mindre etterarbeid og mer tid til det mellommenneskelige. I tillegg til en økt fleksibilitet ved å kunne skrive og jobbe når man er ute i møter gir det også en økt trygghet at ingen papirer må være med ute i felten. En ekstra miljøgevinst er at kopiering av saksdokumenter for bruk i møter og fylkesnemnd nå er historie, med den nye løsningen. Alle saksbehandlere i barnevern har gått gjennom opplæring i den nye løsningen. Kommunene på øvre Romerike har tilsammen gått til innkjøp av 101 nettbrett.

Digitalt arkiv

Samtidig med den nye webbaserte løsningen har barneverntjenesten også innført en digital arkivløsning (Visma samhandling arkiv) på sikker sone. Løsningen sikrer elektronisk lagring i henhold til Noark 5standard og arkivloven §6. Den nye løsningen kommuniserer direkte med fagsystemet til barnevernstjenesten og dokumenter arkiveres automatisk ved ferdigstillelse i fagsystemet.

Digitalisering i praksis

Visma samhandling arkiv (VSA) sikrer full elektronisk arkivering og fremtidig papirarkiv er dermed historie. Manuelle arkiveringsrutiner er fjernet og prosessene er automatisert.
Prosjektet har investert i en omfattende ekstra opplæring og kompetanseheving for alle saksbehandlere i eksisterende fagsystem for barnevernstjenesten. Dette er gjort for å bidra til økt kvalitet på saksbehandling gjennom økt kompetanse i fagsystem. En god opplæring sikrer blant annet korrekt rapportering til SSB og Fylkesmannen.

Tverrsektorielt samarbeid

VSA er innført i et samarbeid mellom kommunenes barnevernstjeneste og sak- og arkivtjenesten.