Aktuelt

white-board-593370_640(2).jpg

Henter ressurser fra øvre Romerike

Nittedal kommune starter arbeidet med at kommunen inngår i et større IKT-miljø.

Nittedal kommune ønsker å starte arbeidet med at kommunen inngår i et større IKT-miljø, og vurderer et samarbeid med DGI. I den anledning rekrutterer kommunen nå en prosjektleder fra Digitale Gardermoen (DGI) til å lede arbeidet med utvikling av fremtidige IKT-tjenester i Nittedal kommune.

Kommunene på øvre Romerike har den beste kompetanse og erfaring på dette området. Derfor er det ikke uventet, men veldig gledelig, at DGI kan bistå i dette arbeidet. Bente Larsen har i den anledning fått permisjon fra sin stilling i DGI for å lede prosjektet i Nittedal kommune. Hennes rolle som prosjektleder vil primært være å legge frem forslag til beslutninger for styringsgruppen og lede prosessen frem mot en bærekraftig organisering av Nittedal kommunens digitale tjenester.

 

Bente Larsen har lang erfaring fra digitaliseringsarbeidet for kommunene på øvre Romerike. Hun har bl.a. hatt prosjektlederansvar for nye innbyggerportaler, nytt lønns og personalsystem og program for digitale tjenester.