Aktuelt

finger-2081169_1280.jpg

Nye arbeidsprosesser gir store gevinster

Signerer egenmeldinger elektronisk

Snart kan mer enn 2000 ansatte i Ullensaker kommune registrere fravær og signere egenmeldinger elektronisk. Gevinsten av løsningen er beregnet til nærmere fem årsverk for kommunen. Et betydelig   gevinstpotensiala finnes også for de øvrige kommunene på øvre Romerike.

Ullensaker er først ute med løsningen som tar bort manuelle og tidkrevende oppgaver for både leder og ansatte innen barnevernet og  noen av helseforetakene.  Når løsningen fungerer etter forutsetningene, videreføres den til øvrige ansatte i kommunen som er brukere av  Gat*.

Den nye løsningen innebærer nye og forenklede arbeidsprosesser for både ledere og ansatte. Heretter blir fravær registrert og behandlet i Gat forsystem for deretter periodisk bli overført elektronisk til UBW Agresso**.

Løsningen som er utviklet og testet i samarbeid mellom Ullensaker, Nes og Digitale Gardermoen er et godt eksempel på hvordan teknologiforbedringer, felles prosessforståelse og et åpent godt samarbeid skaper resultater og gevinster.   Planen er å sette løsningen i drift i alle kommuner før sommerferien.   

*Gat er verktøy for bemanningsplanlegging og ressursstyring.
**UBW Agresso er verktøy for lønn og regnskap.