Aktuelt

arrows-1577983_640.png

Tjenesteansvarlig nettverk

Har du kompetanse innenfor forvaltning av nettverk?

Har du kompetanse innenfor forvaltning av nettverk?

Ledig Stilling: Tjenesteansvarlig nettverk 


DGI leverer i dag nettverk til ca. 180 lokasjoner på Øvre Romerike. Nettverket er kritisk for leveranse av IT-tjenester til alle ansatte og elever på Øvre Romerike og for DGI betyr dette økt behov for forvaltning av nettverket. Stillingshaver vil få en strategisk viktig rolle for videreutviklingen av et omfattende nettverk. 
 

Stillingsinnhold og ansvar:
 • Fungere som rådgiver internt i DGI og ovenfor eierkommunene knyttet til nettverksbehov og muligheter i nettverket
 • Videreutvikle nettverket ut fra kost/nyttevurderinger
 • Delta i byggemøter og liknende for å planlegge fysisk og logisk nettverksstruktur
 • Design av nye løsninger i nettverketKoordinere implementasjon av nye løsninger, herunder bestilling av utstyr og tjenester
 • Sikre hensiktsmessig serviceavtalenivå på relevant utstyr
 • Risikovurdering av tekniske løsninger opp mot virksomhetsbehov
 • Prosjektdeltakelse
 • Leverandøroppfølging innen fagområdet
 • Bistå med drift og feilsøking 

Kvalifikasjoner:

 • Informatikkutdanning fra høyskole på Bachelornivå eller tilsvarende
 • Erfaring med Cisco ruting, svitsjing, MPLS og sikkerhetsløsninger
 • Kunnskap om trådløs teknologi, fortrinnsvis Aerohive
 • Erfaring fra design av nettverksløsninger
 • Erfaring med bestilling av samband og andre nettverkstjenester
 • Kunnskap om ITIL rammeverk
 • Kunnskap om prosjektmetodikk
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner både på norsk og engelsk
 • Det vil være en fordel med teknisk erfaring fra IT-driftsmiljø, gjerne fra selskaper med kompleks infrastruktur.
 • God og oppdatert kompetanse innen området
 • Sertifisering innenfor relevante fagområder er en fordel
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Kunnskap om og erfaring med tjenestedesign er en fordel
 • Erfaring med innkjøp, fordel med kunnskap om offentlige anskaffelser 

Ønskede egenskaper:

 • Interesse for fagområdet
 • Proaktiv og initiativrik
 • Arbeider selvstendig, metodisk og tar naturlig ansvar for oppgavene
 • Kundefokusert og trives i et miljø med høy aktivitet
 • Håndterer mange parallelle oppgaver
 • Samarbeids-, service- og løsningsorientert
 • Samhandle godt med ikke-tekniske personer i prosjekter 

Vi kan tilby:

 • Inspirerende og godt arbeidsmiljø
 • Faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Lønn etter avtale 

For ytterligere opplysninger om stillingen ta kontakt med Mikjel Bjercke på tlf.: 908 37 920 eller epost til mikjel.bjercke@dgi.no

Kortfattet søknad merket "Nettverk" med CV sendes på epost til: HR@dgi.no 

Søknads frist: 10.01.2018