Aktuelt

cloud-8075_640.jpg

Kommunene er helt i skyene

..med potensiale for fornying, forenkling og forbedring

Som en av de første i kommunemarkedet leverer DGI alle tjenester til brukerne i sin helhet ved bruk av skytjenester. Skytjenester kommer i mange former, alt fra lagring for private brukere til apper som kjøpes i Appstore, eller som mer robuste driftstjenesteløsninger som DGI har valgt. Skytjenester, eller Cloud Computing, er en samlebetegnelse på alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på servere som er tilgjengelig fra eksterne serverparker tilknyttet internett. De eksterne serverparkene kan være lokalisert like gjerne i Norge som i andre land. DGI sine løsninger er på vei til en av Norges sikreste datahaller i Green Mountain utenfor Stavanger. DGI og kommunenes brukere har benyttet skytjenester i flere år allerede fra egen datahall, og både DGI og leverandørene har betydelig kompetanse på området.

I hovedsak snakker vi om tre forskjellige skytyper:

  • Allmenn tilgjengelig sky, en skytjeneste alle kan bruke. Eksempler kan være Lovdata eller Gmail.
  • Privat tilgjengelig sky, en skytjeneste kun for den skytjenesten skal gjelde for. Eksempel på dette er DGI sin gamle datahall som kun leverte tjenester til eierkommunenes brukere.
  • Hybridsky, en blanding av modellene over.

Brukernes behov viktigst

Den nye løsningen for brukerne på Øvre Romerike er en moderne, fremtidsrettet og svært sikker løsning. Ved å kjøpe all drift og maskinvarekapasitet som rene tjenester kan DGI fokusere på det viktigste: brukerne og deres behov!

Døgnåpen forvaltning

Den nye løsningen vil tilby langt større grad av samhandling, mobilitet, fleksibilitet og skalerbarhet på moderne teknologi uavhengig av teknologiskifter. Løsningen er bygget for å tilby høy oppetid, og er selvsagt designet for å kunne ivareta døgnåpen forvaltning.

Høy grad av sikkerhet

Sikkerheten i den nye løsningen er svært bra. Den er underlagt strenge lovkrav, og har omfattende mekanismer for å ivareta sikkerheten helt fra datahallen til brukernes arbeidsflater. Kontroll på og tilgang til egne data reguleres gjennom databehandleravtaler, og alle data som ligger i løsningen er kommunenes og DGI sin eiendom. Lagring utenfor Norges grenser skjer kun i EU land som følger gjeldende personvernregelverk, og som er godkjent av styrende organer. Drift av vår løsning utføres av en driftspartner, og det er etablert et omfattende driftsregime for å ivareta tjenesteleveransene ut til brukerne.

Oppfølging og kontroll av drift, oppetid, kapasitetsuttak, tilgjengelighet, sikkerhet og andre viktige parametere utføres av DGI gjennom avtalen som er inngått med driftspartneren. Det er omfattende krav til rapportering som sikrer at tjenestekvaliteten er i henhold til brukernes og DGI sine forventninger.

Fornying, forenkling og forbedring

Det er mange andre kommuner som enten har planer om å gjøre tilsvarende som DGI, eller som allerede er ute av startgropen. Det er allikevel ingen tvil om at brukerne på Øvre Romerike i løpet av kort tid får tilgang til en svært moderne plattform med betydelig potensiale for fornying, forenkling og forbedring.