Om Digitale Gardermoen IS

Vårt bidrag

DGI er et strategisk instrument for at eierkommunene skal nå sine servicemål for ansatte, innbyggere og næringsliv. DGI bidrar med kompetanse og ressurser for eierkommunene slik at de kan ivareta sine behov knyttet til

  • digitalisering av innbyggertjenester
  • effektivisering av arbeidsprosesser
  • døgnåpen forvaltning

 

Økt styringskraft, gjennomføringsevne og realisering av gevinster

DGI leverer informasjons- og kommunikasjonsteknologi til sine seks eierkommuner og bidrar med kompetanse og ressurser slik at kommunene gis økt styringskraft og gjennomføringsevne til realisering av gevinster gjennom blant annet å:

  • være en pådriver i videreutvikling av eierkommunene
  • ivareta kommunenes oppgaver knyttet til IKT-drift, service, og informasjonssikkerhet
  • implementere og forvalte kostnadseffektive løsninger og tjenester
  • understøtte kommunenes vedtatte strategier og implementere tiltak

Fakta

Antall brukere totalt: 19 000

  • Administrasjonsnettverket 6500
  • Skole 12 500

Antall klienter totalt: 7300

Antall fagapplikasjoner: 40

Antall tjenester: 80

Antall lokasjoner i felles fibernettverk: 180

Bakgrunn

Selskapets eierkommuner, Nannestad, Gjerdrum, Nes, Ullensaker, Hurdal og Eidsvoll utarbeidet i 2000 en mulighetsanalyse om et nærmere samarbeid på IKT-området. Mulighetsanalysen resulterte i en felles IKT-strategi hvor standardisert IKT program- og systemplattform var et hovedmoment. Selskapet var i drift fra 1.1.2005 og er nå et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens §27.

DGI har ca. 30 ansatte fordelt på drift, teknologi, prosjekt og administrasjon.