Presse/Media

Grafisk profil

Vår visuell profil er med på å bygge selskapets merkevare. Gjennom det skal vi bygge kjennskap, kunnskap og en positiv opplevelse av selskapet, og en bevisst tydeliggjøring ovenfor målgruppene.

 

Logo

Logo

Selskapets logo er utarbeidet av Createurene as og ble tatt i bruk februar 2011

Last ned >

Profilmanual

Profilmanual

Under profilmanual finner du selskapets offisielle fargekoder etc.

Last ned >