Slik jobber vi

Digitalisering og bruk av moderne teknologi

Digitalisering og bruk av moderne teknologi

Digitalisering og bruk av moderne teknologi skal:

Ø  bidra til at kommunene gjennomfører nødvendige omstillings-, kompetansehevings- og effektiviseringstiltak i årene som kommer

Ø  tas i bruk for å møte kommunenes servicemål for ansatte, innbyggere og næringsliv.

Kommunene på øvre Romerike har gjennom det interkommunale samarbeidet Digitale Gardermoen IS (DGI) tilgang på en sterk spesialisert kompetanse som er mindre kostnadskrevende enn om alle kommunene skulle gjøre dette hver for seg.  Samarbeidet gir kommunene økt styringskraft, gjennomføringsevne og realisering av gevinster knyttet til digitaliseringen av kommunene. 

Les mer om samarbeidets formål.