Support

Hvordan kontakte DGI-servicesenter

Hvordan kontakte DGI-servicesenter

Ansatte i kommunene som har behov for brukerstøtte skal registrere sin sak og hva saken gjelder her:

TMS Kundeweb: servicesenter.dgi.no.

Vi behandler alle saker i prioritert rekkefølge, og tar kontakt med deg  straks vi har et forslag til løsning.

Vakttelefon

DGIs vakttelefon 64 00 90 00 er tilgjengelig etter kl. 16.00 i helger og på helligdager, og kan benyttes dersom henvendelsen er av betydning for liv og helse eller andre alvorlige kriser. Vakttelefonen skal kun benyttes dersom saken ikke kan vente til påfølgende morgen (hverdag). Andre henvendelser ber vi om at gjøres gjennom TMS Kundeweb: servicesenter.dgi.no.

Glemt passord?

Brukere som har behov for å tilbakestille sitt passord kan benytte vår SMS-tjeneste. Denne tjenesten gjelder samtlige brukere som enten har glemt passordet eller at passordet er utløpt.

Løsningen fungerer slik:

  • Sitter du på kontoret sender du SMS med kodeord P til 944 89 905
  • Benytter du hjemmekontorløsning sender du SMS med kodeord PH til 944 89 905
  • Lærer på skolene sender SMS med kodeord PO til 944 89 905

 

Du mottar deretter et passord på 8 tegn som du kan logge inn med.