Support

Når er DGI-servicesenter tilgjengelig?

DGI leverer, drifter og vedlikeholder IT-tjenester for brukere i våre seks eierkommuner og deres kommunale selskaper.

DGI Servicesenteret er bemannet i ordinær kontortid og behandler brukerhenvendelser vedrørende tekniske feil på IT-tjenestene. Det ytes ikke service på privat pc-utstyr og nettverk på hjemmekontor.

Vår vakttelefon 64 00 90 00 er tilgjengelig etter kl. 16.00, i helger og på helligdager. Vakttelefonen kan benyttes dersom henvendelsen er av betydning for liv og helse eller andre alvorlige kriser.

Vakttelefonen har 1 times responstid med følgende vakttider:

  • Hverdager: 16:00-08:00
  • Helg: 00:00-24:00
  • Høytidsdager 07:00 – 24:00
  • Onsdag før skjærtorsdag 12:00 – 24:00
  • Jul- og nyttårsaften – stengt