Her er du:

  1. Tjenester
  2. >
  3. Applikasjoner

Tjenester

Applikasjoner

Applikasjoner (fagprogrammer) er alle gjeldende dataprogrammer en virksomhet kan anskaffe per bruker. Produkter og tjenester er tilgjengelige for bestilling av virksomhetsledere eller andre autoriserte brukere i bestillingssystemet Digital Bestilling. På denne måten får de ansatte kun tilgang til den programvaren de faktisk benytter i sitt daglige virke.


Tjenestegruppe Administrasjon

Tjenestegruppe Administrasjon

Denne tjenestegruppen inneholder administrative systemer.

Les hele her >

Tjenestegruppe Helse, pleie og omsorg

Tjenestegruppe Helse, pleie og omsorg

Fagsystemer for helse- pleie- og omsorgssektoren

Les hele her >

Tjenestegruppe Skole og oppvekst

Tjenestegruppe Skole og oppvekst

Vi leverer tilgang til Digital læringsplattform samt fagsystemer for skole og oppvekst.

Les hele her >

Tjenestegruppe Teknisk

Tjenestegruppe Teknisk

I tjenestegruppen finner man fagsystemer innenfor kommunalteknisk virksomhet.

Les hele her >

Tjenestegruppe Kultur

Tjenestegruppe Kultur

Tjenestegruppen Kultur omfatter blant annet kino- og bibliotekssystemer

Les hele her >

Tjenestegruppe Miljø og landbruk

Tjenestegruppe Miljø og landbruk

Kommunene er pålagt oppgaver innenfor miljø og landbruk

Les hele her >

Tjenestegruppe Økonomi

Tjenestegruppe Økonomi

Tjenestegruppen Økonomi omfatter løsninger for kommunens økonomiadministrasjon.

Les hele her >