Fra venstre Vegard Sokn Ertsås fra Eidsvoll kommune, Lillian H. Aasheim fra Nannestad kommune, Heidi Høiskar fra DGI, Frank Limbodal Grjotheim fra DGI og Torge Øverli fra Hurdal kommune. Digitaliseringsansvarlige Reidar Mathisen fra Nes kommune og Morten Husvik fra Gjerdrum kommune var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Mathias Etnestad


Teknologisamarbeid gir stor gevinst for kommunene

Les mer


Da Microsoft 365 ble en vennegjeng

Les mer