Chatbot til tjeneste

Fremtidens innbyggerportaler er uavhengig teknologiske plattformer.

Innhold

Kommunene på øvre Romerike har tatt i bruk ny AI-teknologi på sine innbyggerportaler. Chatboten Kommune-Kari leveres av Prokom Sem & Stenersen i samarbeid med Boost.ai. Gjennom chatboten vil kommunene være tilgjengelig hele døgnet. Kommune-Kari som nå jobber for mer enn 50 norske kommuner, kan i dag gi omtrent 3400 svar.

Gevinster
Kommune-Kari skal bidra til å effektivisere arbeidsprosesser, forenkle tilgang til informasjon og frigjøre saksbehandlingstid til de mer krevende oppgavene i kommunene. Innbyggernes oppgaver er i stor grad like, nå som før, og innbyggerne etterspør svar på de samme tjenester, uavhengig av kommunegrenser.  Kommune-Kari er en løsning som vil gi gevinster for både kommunene og innbyggerne.

Fremtidens innbyggerportal
DGI tror at fremtidens innbyggerportaler vil se annerledes ut enn de er i dag. DGI og kommunene på øvre Romerike ønsker derfor i enda større grad å påvirke nye løsninger blant annet innenfor robotisering og kunstig intelligens.

Kari er første fase i en utvikling av innbyggerportalene som benytter fremtidens teknologi. Nå utfordres leverandørmarkedet til å tenke nytt om hva en innbyggerportal skal være, og fjerne fokuset fra teknologiske plattformer over til åpne løsninger og API-er.


Publisert: 30.08.2018 14:24:58
Sist endret: 30.08.2018 14:24