Innhold

Det føles fremdeles uvirkelig det som har skjedd i Gjerdrum. Syv personer er bekreftet omkommet og de tre som er savnet er også antatt omkommet. Over 1000 mennesker er evakuert fra hjemmene sine. Kommunens tjenestetilbud er delvis satt ut. Dette er en katastrofe – lokalt og nasjonalt.

DGI-team

DGI har stilt opp og jobbet hardt, og jobber fortsatt hardt, for å hjelpe. Det har gjennom nyttårshelgen og i tiden etterpå vært et solid DGI-team i gang som har brettet opp ermene og trådt til for å hjelpe.

Teamet er bredt satt sammen av ressurser som kan bistå slik at Gjerdrum kommune så langt det er mulig kan opprettholde sine tjenester. Ledelsen i DGI har også etablert et beredskapsteam.

DGI bistår på mange fronter

Kommunehuset i Gjerdrum er evakuert, og kommunens kriseteam jobber fra Gjerdrum kulturhus. Sykehjem, barneskole og barnehage er evakuert. Mange elever og kommunalt ansatte har ikke tilgang til PC-er fordi disse enten ligger igjen i evakuerte hjem, eller er i hjem som ble tatt av raset.

DGI har sørget for å få tak i PC-er og iPad-er, sørget for nødvendige tilganger, flyttet sentralbord, bistått med hjelp til god informasjonsflyt på kommunens nettsider og installert Silverlight på våre servere for å kunne gi tilgang på bedre kart fra Norkart til hjelp for innbyggerne. I tillegg jobber DGI nå med å sikre at Gjerdrum kan gjennomføre undervisning i barne- og ungdomsskole.

Ressursteamet har bistått Gjerdrum for å avklare tekniske muligheter slik at evakuerte sykehjemspasienter kan flyttes til LHL-sykehuset på Jessheim.

Ut over dette har DGI mottatt henvendelser som teamet har klart å løse ut raskt. Alle innmeldte saker til vårt servicesenter som angår katastrofen i Gjerdrum er løst fortløpende.

Administrerende direktør berømmer de ansatte i DGI

Administrerende direktør i DGI, Siw-Hege Gundersen, uttrykker sin takknemlighet for de ansattes innsats og minner også om at mange av selskapets ansatte er direkte berørt av katastrofen og at det er viktig å vise omtanke og gi god kollegastøtte.

Midlertidig barnehage

Midlertidig barnehage etableres i misjonshuset i Gjerdrum. DGI har i dag jobbet for å få på plass nettverk og PC-er og sørger for at de får koblet seg til. Etter hvert vil barnehage etableres i moduler og DGI er klar til å opprette ny lokasjon med nødvendig IT-infrastruktur.

Herredshuset

Herredshuset er fremdeles evakuert og kommuneansatte jobber fra kulturhuset. DGI bistår med å gi tilganger og opprette brukere for ekstra personell som er leid inn for å bistå Gjerdrum kommune.

Gjerdrum kommune uttrykker sin takknemlighet

Gjerdrum kommune er takknemlig for all hjelp og støtte – ikke minst fra DGI.

Undervisningen på Gjerdrum barneskole er igangsatt etter planen og elevene har fått PC/Ipad og bistand av skolens ledelse, lærere og DGI med å koble seg på̊. Torsdag 7. januar starter ungdomsskolen og DGI er sentral i å få også denne oppstarten til å gå bra. 

DGI vil uttrykke sin dypeste medfølelse for alle som er berørt av katastrofen.


Publisert: 07.01.2021 15:01:38
Sist endret: 07.01.2021 15:01