FAKTA

Ved skolestart i 2018 hadde kommunene på øvre Romerike kjøpt inn 9 631 nettbrett. Nettbrettene brukes i nesten alle fag og er et godt supplement til ordinære lærebøker og arbeidsøkter. DGI tilrettelegge og forvalter de tekniske løsningene skolene benytter, og er en kompetanseenhet for kommunene. Den enkelte kommune har et oppfølgende ansvar for å motivere til bruk av løsningene, kvalitetssikring av tjenestene og for å gjennomføre omstilling i egen organisasjon som følge av endrede arbeidsprosesser.

Innhold


Publisert: 15.10.2018 11:43:17
Sist endret: 15.10.2018 11:43