Finn det du søker etter

Innhold

ØRU-kommunene først ute med ny løsning for informasjonsgjenfinning

Offentlighetsloven stiller krav til innsyn hos kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige etater, men løsningene har i lang tid hatt begrenset funksjonalitet, noe som eksempelvis har vanskeliggjort innsyn for publikum, politikere og presse. Til tross for innsynskravene, har det vært nesten umulig å få en reell oversikt over blant annet kommunens postlister og politiske saker. Med mål om enklere og bedre innsyn kommer nye løsninger og det er Gjerdrum kommune - med kommunene i samarbeidet på Øvre Romerike - som er først ut.

Politikerne har ivret i lang tid for å forbedre innbyggernes mulighet for innsyn i den offentlige forvaltningen. Ordfører Anders Østensen i Gjerdrum kommune er fornøyd med å nå være helt i front med å tilby et reelt og funksjonsrikt innsyn for både innbyggere og politikere. Østensen ønsker de nye websidene velkommen og håper de vil bidra til at innbyggerne opplever at de nå får mulighet til å bli kjent med og påvirke kommunens virksomhet.

Unik løsning
- Funksjonelt gode innsynsløsninger har vært en del av vår portefølje i mange år. Vi har gode løsninger både for postlister og politiske saker. Med den nye funksjonaliteten, som er utviklet i tett samarbeid med norske IntelliSearch, ser vi at innbyggernes mulighet til reelt innsyn nå blir betydelig bedre, sier avdelingsleder Eivind Olsen i Sem og Stenersen Prokom.

Det unike med den nye søke- og innsynsløsningen er at der det tidligere kun var mulig å søke i dokumenttitler, vil det nå kunne søkes i selve dokumentene etter hvilket som helst ord eller begrep. Det bidrar til å øke relevansen og gjenfinningsgraden, og gi raskere informasjonsinnhenting med en mer komplett oversikt over tematikk og saker.

Gjør det enkelt å (gjen)finne
- Vi har hatt mange dialoger med offentlige etater både om hvilken informasjon det er hensiktsmessig å tilgjengeliggjøre for offentligheten og hvordan løsningene best skal understøtte dette. Søkeløsningen sørger for at innbyggerne nå endelig, og da ikke bare i teorien, kan finne det de leter etter i postlister, politiske saker og annet. Dette bidrar til mer effektiv digitalisering innen eksisterende teknologiske rammer, samtidig som pågangen til servicetorget reduseres, noe som i sum virkelig tar livet av flere av tidstyvene som regjeringen tydelig har identifisert, sier Magne Eriksen, salgsdirektør i IntelliSearch, og legger til: 
- Slik vi ser innsynskravet fra myndighetene, er det ikke bare den tekniske muligheten til å finne dokumenter som må være på plass. Utfordringen har vært at selv om det til nå kan ha vært teknisk mulig å få innsyn, så har det i realiteten vært svært vanskelig å finne eller navigere seg frem til informasjonen. En brukervennlig løsning skal også gjøre det enkelt å finne det du leter etter og det bør derfor være en del av kravet for moderne søke- og innsynsløsninger, slik vi ser det. Derfor har vi utviklet en brukervennlig og god innsynsløsning som utnytter det beste av øketeknologi for å fremstille funnene i en relevant og oversiktlig kontekst tilpasset det brukeren etter all sannsynlighet faktisk er på jakt etter. Der mener vi har stor verdi for norske kommuner og offentlig sektor som sådan. For hvor verdifull er en løsning om ikke det er praktisk mulig for den
enkelte å gjøre gode og relevante søk? 

- Kommunene på øvre Romerike har fått websider som er banebrytende på funksjonalitet knyttet til innsyn, og i etterlevelse av intensjonen om en åpen, offentlig forvaltning. Dette er meroffentlighet i praksis, sier en fornøyd ordfører i Gjerdrum, Anders Østensen.

 

Les Ny løsning for enklere søk (Computerworld) 

Se intervju med ordfører i Gjerdrum og ordfører i Hurdal her (film)

 

 

 FAKTABOKS:

  • Søk i postlister og politiske saker vil gi flere, bedre og mer relevante treff da løsningen er i stand til å finne ord inne i dokumentene, ikke kun i tittelen. 
  • Det innebærer at brukere kan finne dokumenter som omhandler ønsket tema i politiske saker uten å måtte vite hvilket utvalg og nøyaktig møtedato for temaet som er av interesse.
  • I postlister kan brukere finne alle dokumenter for et gitt tema, ikke kun dokumenter hvor temaet/søkeordet finnes i dokumenttittelen. Løsningen kan kombineres med søket på nettsidene, slik at innbyggere har ett sted å søke for å finne all ønskelig informasjon. Brukere vil da slippe å måtte navigere seg til undersider før søket gjennomføres, og bli gjort oppmerksom på informasjon vedkommende ikke visste eksisterte.
  • Navigeringen til et søketreff gir en oversikt over hele sakskomplekset og sammenhengen, ikke kun innblikk i et dokument langt ned i en struktur.

 Artikkelen er gjengitt med tillatelse og skrevet i sin helhet av IntelliSarch


Publisert: 30.04.2018 14:41:00
Sist endret: 30.04.2018 13:41