Innhold

Jobbe fra hjemmekontor – andres erfaringer

Mange kolleger i våre eierkommuner skal jobbe fra hjemmekontor fremover. Hvordan kan det bli en positiv opplevelse?

Å jobbe hjemmefra kommer med noen utfordringer, inkludert følelsen av isolasjon ved å være borte fra arbeidsplassen. I en slik situasjon er det viktig å fokusere på kommunikasjon, oppfølging av leveranser, kulturbygging og effektiv bruk av ulik teknologi slik at det blir en positiv opplevelse å jobbe hjemmefra.

I et kontormiljø er det vanlig å trekke en kollega inn i et improvisert møte eller stille et adhoc spørsmål. Når ansatte er på hjemmekontor, kan det virke upraktisk å avbryte arbeidsdagen sin med en telefonsamtale eller tekst, men denne typen samhandling er gunstig for å holde hverandre involvert samtidig som man skal respektere når noen signaliserer behov for å avsette tid til konsentrasjonsarbeid.

Fra hjemmekontor har man ikke de samme mulighetene for uformelle samtaler og dermed gå glipp av informasjon som kanskje ikke er virksomhetskritisk. For å sikre at alle føler seg inkludert er det derfor bedre å overkommunisere.

Hvordan opprettholde engasjement fra kollegaer på hjemmekontor?

Akkurat som du ville gjort med en kollega på kontoret er det viktig med jevn kommunikasjon. Uten strukturen for ukentlige møter på kontoret vil det å bli vanskeligere å involvere seg.

Hyppige 1-mot-1-samtaler, for eksempel ukentlige innsjekkinger (eller oftere) gir kolleger og team muligheter til å opprettholde motivasjon.

Når hyppig kommunikasjon er åpen nok blir det sett på som oppmuntring og ikke detaljstyring. En etablert vane med regelmessige samhandlinger lindrer uunngåelige stress.

Selv om et team ikke er fysisk nært, kan du bygge nærhet ved å feire gode leveranser og opplevelser. Under møter kan alle bli bedt om å ta opp en positiv erfaring, opplevelse eller lignende. Denne delingen gjør det mulig for mennesker å åpne seg og skaper motivasjon for kollegaer og teamet.


Publisert: 13.03.2020 13:53:42
Sist endret: 13.03.2020 13:53