Innhold

I begynnelsen av oktober 2020 vedtok rådmannsforum å gjenoppta prosjektet for innføring av Microsoft 365 i våre eierkommuner.

Vedtaket innebærer at planfasen gjenopptas, og at prosjektet skal legge frem styringsdokument for gjennomføringsfasen innen utgangen av 2020. 

Les mer om Microsoft 365 i våre kommuner 


Publisert: 06.11.2020 14:19:00
Sist endret: 11.11.2020 10:50