Innhold

Nå har vi startet jobben med å endre Microsoft365 fra å være en pilot til å bli et fullverdig kontorstøttesystem for administrasjonen i kommunene våre.  

 Det første vi gjør er å rulle ut Teams som møtekanal for administrasjonen. Dette vil gi tilgang til full møtefunksjonalitet i Teams, chat og mulighet til å invitere til møter

Les mer om Microsoft 365 i våre kommuner 


Publisert: 12.04.2021 12:42:13
Sist endret: 12.04.2021 12:43