• DGI
  • Aktuelt
  • Når seksåringene får bestemme selv

Når seksåringene får bestemme selv

På Ås skole i Eidsvoll ble IKT-sjefen sendt på gangen da 1. klassingene fikk utlevert sine nye læringsbrett. Med to måneders fartstid på skolebenken, fikk de 40 barna være sin egen IKT-sjef.

Innhold

Oppsettet av nettbrett ble gjennomført som en elev-oppgave i klasserommet, og dermed var den viktigste forutsetning for å kunne benytte digitale tjenester lagt. Gjennom selvbetjening har elevene fått den grunnleggende forståelsen for viktigheten av sikkerhet, ansvar og rettigheter i den digitale skolehverdagen.

 

Det er aldri for tidlig å lære
Med verdifull erfaring fra andre kommuner, lærere som våger å tenke nytt, og enkle systemer i bakkant, fikk barna i 1. klasse ta en aktiv rolle i å utvikle sine egne digitale ferdigheter, helt i tråd med læreplanen for grunnskolen.

Digitale ferdigheter utvikles nettopp gjennom å bruke digitale ressurser. Utdanningsdirektoratet skriver i læringsplanverket at elevene etter 2. trinn blant annet skal kunne ivareta rettigheter og ansvar knyttet til egne og andres passord.

Elevene i Eidsvoll har allerede nådd målet, to måneder inn i 1. klasse.

Elevene skal også kunne ivareta rettigheter knyttet til egne personopplysninger. De yngste elevene har i løpet av de første ukene på skolen både erfart og lært seg dette i praksis.

Motivasjonen var enkel: aktivitet, deltakelse og mestring. Det trigger en 6-åring!

De kloke IT-hodene går i 1. klasse
Med enkle beskjeder har barna blitt kjent med regler og rutiner rundt bruk av nettbrettene. Elevene har satt opp egne passord - hemmelige og sikre. En økt hvor både gleden over å få noe nytt, og få noe til, har skapt forventninger og mestringsfølelse hos barna. For lærerne har det også skapt forventninger, om både økt læringsutbytte, økt motivasjon og ønsker om økt bruk av teknologi i alle fag.


Publisert: 15.10.2018 10:47:31
Sist endret: 15.10.2018 10:47