Nettbrett i hjemmesykepleien

Innhold

I Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker er det nå startet et prosjekt der nettbrett med journal-applikasjonen CosDoc+ skal tas i bruk. Gjerdrum kommune har vært pilot i prosjektet. 

Les mer på Kompetansebroens nettsider


Publisert: 21.11.2018 10:09:18
Sist endret: 15.02.2024 10:51