Innhold

Våre eierkommuner har byttet ut sak/arkiv-systemet Ephorte med Acos WebSak. Gjerdrum kommune var første kommune som tok systemet i bruk. Innføringen for øvrige kommuner og IKS-er har gått etter planen og brukerne er fornøyd med ny løsning.

Publisert: 21.10.2020 10:18:45
Sist endret: 26.03.2021 14:19