Innhold

DGI sørger for våre eierkommuners IT-drift og tilgang på kompetanseressurser. Det er viktigere nå enn noen gang. DGI er sårbare for kompetanse og ansvar som hviler på enkeltpersoner, derfor er det spesielt viktig å hindre spredning på arbeidsplassen. Situasjonen med coronaviruset eskalerer raskt. Basert på nyeste anbefalinger, oppfordringer og pålegg fra FHI/Folkehelseinstituttet, har DGI gjort egne vurderinger og tiltak basert på deres råd og pålegg.


For å imøtekomme og ta en ansvarlig rolle knyttet til ulike spredningsscenario, har DGI besluttet at ansatte så langt det lar seg gjøre, ikke skal møte på kontoret eller være fysisk til stede i møter.

DGI har innført følgende tiltak for å sikre våre eierkommuners og andre kunders IT-drift og tilgang på kompetanseressurser:

1. Reduksjon av smitterisiko

  • DGI jobber fra hjemmekontor og gjennomfører møter digitalt så langt det lar seg gjøre.
  • Telefoner til Servicesenter er lagt inn i en sløyfe som innebærer at dersom første tekniker i sløyfen ikke svarer, så settes telefonen videre i sløyfen. Ressurser i DGI er omdisponert til å ta del i denne sløyfen slik at ingen skal oppleve at telefon-henvendelser ikke blir besvart.
  • DGI har alle tilgjengelige verktøy og systemer tilgjengelig for å kunne gjennomføre møter og utføre oppdrag «der man er».
  • Alle DGIs medarbeidere er pålagt å følge sentrale og lokale myndigheters råd og retningslinjer for å redusere smitte.
  • Alle DGIs ansatte SKAL følge de retningslinjer som er innført hos våre eierkommuner og øvrige kunder. 

2. Opprettholder driftskapasitet og sikrer tilgjengelig kompetanse

  • Gjennom å sikre at DGIs medarbeidere jobber spredt og ikke er samlet på selskapets kontor på Jessheim, reduserer vi risikoen for at store deler av organisasjonen rammes av smitte samtidig. Dette opprettholder kvalitet og kapasitet i vårt driftsarbeid og sikrer tilgang på nødvendig kompetanse også i en vanskelig og utfordrende periode. Skulle én del av organisasjonen bli rammet, vil vi fortsatt ha kapasitet i andre deler av organisasjonen.
  • Medarbeidere som har barn hjemme som følge av at skoler og barnehager er stengt, oppfordres til å opprettholde leveranseevnen så mye som mulig og ha tett dialog med nærmeste leder om hva som kan leveres.
  • Ledergruppen i DGI har daglige statusmøter hvor vi tar opp status på våre tekniske løsninger og fagapplikasjoner. Vi avdekker de mest kritiske områdene og definerer tiltak som vurderes og iverksettes. Hovedfokus for oss er i størst mulig grad opprettholde "business as usual" og vurderer fortløpende proaktive og reaktive tiltak.

Gjennom disse tiltakene har vi sikret at våre tjenester vil være opp å gå og at vår kompetanse vil være tilgjengelig for våre kunder som normalt.


DGI Servicesenter vil holde åpent som vanlig fra kl. 08:00 – 16:00 hvor du vil treffe på de samme menneskene som ellers. Ut over dette er vakttelefonen åpen utenom kontortiden for våre brukere.

Viktig informasjon om hvordan man jobber fra hjemmekontor

Det er viktig at du så langt det er mulig bruker lokal PC til nettsurfing, streaming, Teams, Lync, e-post (lokalt eller OWA) og andre tjenester.

Digitalt Vindu benyttes KUN til systemer/tjenester/applikasjoner som er absolutt nødvendig.

Skal møtes avholdes på Lync, bruk kun lyd - ikke bilde/video. Dette er viktig for å redusere belastning på våre Citrix-servere. Dette gjelder også VPN-brukere som benytter tjenester i sikker sone.


Takk for at du bidrar i denne ekstraordinære situasjonen!

Denne informasjonen er også publisert på kommunenes ansattportaler.

Undervisning

På to dager har 4000 lærere i våre eierkommuner fått igang «digital skole» for 11.000 elever. Det er imponerende! Vi heier på løsningsorienterte kolleger!


Publisert: 17.03.2020 12:02:50
Sist endret: 17.03.2020 12:03