Innhold

I disse dager er det veldig mange som arbeider fra hjemmekontor og DGI vil derfor gi noen råd for å unngå at systemene blir unødig overbelastet. En slik overbelastning kan medføre redusert tjenestekvalitet eller i verste fall at du ikke får tilgang til systemene.

Veiledningene under er spesifisert i forhold til hvilken løsning/Office-plattform du benytter

Klikk på relevant lenke:

Standard kommunal PC (laptop) 
Standard kommunal PC (laptop), men for brukere med tilgang til Office 365
Privat PC eller annet ikke-standard utstyr 


Publisert: 23.03.2020 14:12:20
Sist endret: 23.03.2020 21:32