Innhold

Selskapet overtok alle aktiva og passiva fra Digitale Gardermoen IKS.

Formålsparagraf

Digitale Gardermoen IS har formålsparagrafen :

  1. Bidra med kompetanse og ressurser slik at kommunene gis økt styringskraft og gjennomføringsevne til realisering av gevinster
  2. Være en fremtidsrettet proaktiv pådriver og bidragsyter i videreutvikling av eierkommunene
  3. Ivareta eierkommunenes oppgaver knyttet til drift, service, informasjonssikkerhet og utvikling av IKT og tilstøtende tjenesteområder
  4. Implementere og forvalte kostnadseffektive løsninger og tjenester
  5. Understøtte kommunenes vedtatte strategier og implementere tiltak
  6. Levere tjenester til andre i henhold til prinsipper vedtatt av styret

 

Årsrapporter

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014


Publisert: 30.04.2018 13:07:29
Sist endret: 24.03.2021 14:36