• DGI
  • Digitalisering av kommunale tjenester

Digitalisering av kommunale tjenester

Innhold

Digitalisering av offentlig sektor skal øke kvaliteten på og effektiviteten til offentlig tjenesteyting. Det er et mål at nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Digitaliseringen skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter og legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet.

Kommunesektoren er en betydelig leverandør av offentlige tjenester, og digitalisering av kommunale tjenester er derfor avgjørende for å nå dette målet.

Regjeringens digitaliseringsstrategi skal understøtte digital transformasjon i hver enkelt virksomhet, og i offentlig sektor som helhet. Strategien gjelder for offentlig sektor i perioden 2019–2025.

Dette underbygger DGI sin visjon "Det skal være enkelt å være  innbygger og næringsliv i Gardemoregionen"

Les mer: Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025

 

 


Publisert: 09.01.2018 09:56:50
Sist endret: 07.04.2021 10:39