Innhold

- GDPR styrker rettighetene til borgerne. Det er positivt, sier sikkerhetsansvarlig i DGI, Espen Lund.
DGI ruster seg for å møte nye krav til personvernforordningen som trer i kraft i løpet av 2018. Med nyansatt sikkerhetsansvarlig i DGI, Espen Lund, har selskapet fått god starthjelp.

Den nye forordningen gjelder alle norske virksomheter. Med et felles regelverk i Europa styrkes rettighetene til borgerne og tilliten til de digitale tjenestene.
Dette stiller ekstra krav til DGI som databehandler, men også som støtte og rådgivere overfor kommunene. Espen Lund ser frem til å samarbeide med kommunenes sikkerhetsutvalg.

- DGI skal medvirke til at kommunene som behandlingsansvarlige settes i stand til å oppfylle sine forpliktelser overfor innbyggerne, sier Espen Lund. At kommunene er behandlingsansvarlig betyr at kommunen bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Kort sagt: kommunen er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene, sier Lund.

De konkrete tiltakene som gjøres fra DGI i første omgang, er å oppdatere avtaleverkene i forhold til GDPR og de nye kravene. DGI vil også rette innsatsen inn mot å få på plass nødvendige skjemaer som brukes i databehandlingen, for eksempel samtykkeerklæringer og personvernerklaringer.

- Min oppgave er å sørge for et fungerende styringssystem for informasjonssikkerhet, og ha oversikt over personopplysninger vi behandler, sier Espen Lund.


Publisert: 25.05.2018 09:28:19
Sist endret: 25.05.2018 09:28