Innhold

Digital samhandlingsstrategi for Gardemoregionen beskriver en felles strategi for digitalisering av kommunale tjenester for kommunene i Gardemoregionen i perioden 2019 - 2023.

Gjennom implementering av beskrevne tiltak skal eierkommunene realisere sine mål for digitale tjenester til  innbyggere og næringsliv i Gardemoregionen.

Samhandlingsstrategien målbærer visjonen:

"Det skal være enkelt å være  innbygger og næringsliv i Gardemoregionen"

Her kan du lese hele dokumentet:

Digital samhandlingsstrategi for Gardermoregionen 2019 - 2023

I vedlegg til dette dokumentet er et strategisk veikart som oppsummerer mål og tiltak innenfor hvert fokusområde, virkemidler og tiltak for å realisere strategien.

Vedlegg til digital samhandlingsstrategi


Publisert: 16.05.2018 13:49:58
Sist endret: 07.04.2021 10:41