Innhold

Med en felles IKT-strategi for kommunene på øvre Romerike har de seks kommunene samlet seg om en felles strategi for Informasjons- og kommunikasjonsteknologi fram mot 2020.

IKT strategien skal være styrende og sikre en målrettet utvikling innen området. Den skal videre bidra til at kommunene gjennomfører nødvendig omstillings-, kompetansehevings- og effektiviseringstiltak.

Her kan du lese hele dokumentet:

Felles IKT-strategi for kommuenen på øvre Romerike fram mot 2020


Publisert: 16.05.2018 13:49:58
Sist endret: 16.05.2018 13:49