Om DGI

Digitale Gardermoen (DGI) er et strategisk instrument for at eierkommunene skal nå sine servicemål for ansatte, innbyggere og næringsliv. Med kompetanse og ressurser bidrar vi til at eierkommunene ivaretar behov knyttet til digitalisering av innbyggertjenester, effektivisering av arbeidsprosesser og døgnåpen forvaltning.

Innhold

"Det skal være enkelt å være innbygger og næringsliv i Gardemoregionen"

Selskapet

Økt styringskraft, gjennomføringsevne og realisering av gevinster

DGI leverer informasjons- og kommunikasjonsteknologi til sine seks eierkommuner og bidrar med kompetanse og ressurser slik at kommunene gis økt styringskraft og gjennomføringsevne til realisering av gevinster gjennom blant annet å:

  • være en pådriver i videreutvikling av eierkommunene
  • ivareta kommunenes oppgaver knyttet til IKT-drift, service, og informasjonssikkerhet
  • implementere og forvalte kostnadseffektive løsninger og tjenester
  • understøtte kommunenes vedtatte strategier og implementere tiltak

Fakta

  • Antall brukere totalt: ca. 24000 (administrasjon og skole)
  • Antall PC/iPads totalt: ca. 20500
  • Antall fagapplikasjoner: 65
  • Antall brukerapplikasjoner: 145
  • Antall lokasjoner i felles fibernettverk: 177

Bakgrunn

Selskapets eierkommuner utarbeidet i 2000 en mulighetsanalyse om et nærmere samarbeid på IKT-området. Mulighetsanalysen resulterte i en felles IKT-strategi hvor standardisert IKT program- og systemplattform var et hovedmoment. Selskapet var i drift fra 1.1.2005 og er nå et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens §27.

Pr. mai 2020 har DGI 36 ansatte fordelt på digitalisering og utvikling, digitale plattformtjenester og forvaltning samt administrasjon.

Datasenter

Datasenteret er  fysisk plassert hos DGI. Datasenteret omfatter en samling IKT-servere med datasystemer og tilhørende komponenter slik som telekommunikasjon og lagringssystemer.

Datasenteret har sikre løsninger for strømforsyning og datakommunikasjon samt miljøkontroller som luftkjøling, brannundertrykkelse og andre sikkerhetsenheter. Senteret er etablert med pålitelig og skalerbar infrastruktur for IKT-drift, samt for å minimalisere enhver sjanse for avbrudd (redundans). 

Nettverket omfatter sikkerhetselementer som brannmurer, VPN-porter, løsning for detektering av systeminntrenging samt målesystemer for belastning og programovervåking.

Eiere og kunder

DGI eies av kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.

Selskapet leverer også tjenester til eierkommunenes selskaper slik som Øvre Romerike Brann og Redning (ØRB) og Romerike Revisjon IKS (RRI).

Styret

Styret har pr. 2020 følgende sammensetning:
Styreleder Kjetil Kokkim, rådmann Hurdal kommune

Styremedlemmer: rådmann i hhv. Nannestad kommune, Nes kommune, Gjerdrum kommune, Ullensaker kommune, Eidsvoll kommune og ansattes (DGI) representant

Org.nr. og bankinfo

Digitale Gardermoen har organisasjonsnr. 915 498 582
Bankkonto 8601.58.05732
IBAN: NO57 8601 5805 732

 


Publisert: 24.10.2017 12:59:17
Sist endret: 09.07.2020 17:00