Om DGI

Digitale Gardermoen (DGI) er et strategisk instrument for at eierkommunene skal nå sine servicemål for ansatte, innbyggere og næringsliv. Med kompetanse og ressurser bidrar vi til at eierkommunene ivaretar behov knyttet til digitalisering av innbyggertjenester, effektivisering av arbeidsprosesser og døgnåpen forvaltning.

Innhold

"Det skal være enkelt å være innbygger og næringsliv i Gardemoregionen"

Selskapet

Økt styringskraft, gjennomføringsevne og realisering av gevinster

DGI leverer informasjons- og kommunikasjonsteknologi til sine fem eierkommuner og bidrar med kompetanse og ressurser slik at kommunene gis økt styringskraft og gjennomføringsevne til realisering av gevinster gjennom blant annet å:

  • være en pådriver i videreutvikling av eierkommunene
  • ivareta kommunenes oppgaver knyttet til IKT-drift, service, og informasjonssikkerhet
  • implementere og forvalte kostnadseffektive løsninger og tjenester
  • understøtte kommunenes vedtatte strategier og implementere tiltak

Fakta

  • Antall brukere totalt: ca. 17000 (administrasjon og skole)
  • Antall PC/iPads totalt: ca. 13500
  • Antall fagapplikasjoner: 65
  • Antall brukerapplikasjoner: 145
  • Antall lokasjoner i felles fibernettverk: 139

Bakgrunn

Selskapets eierkommuner utarbeidet i 2000 en mulighetsanalyse om et nærmere samarbeid på IKT-området. Mulighetsanalysen resulterte i en felles IKT-strategi hvor standardisert IKT program- og systemplattform var et hovedmoment. Selskapet var i drift fra 1.1.2005 og er nå et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens §27.

Pr. 1. juli 2021 har DGI 31 fast ansatte fordelt på digitalisering og utvikling, digitale plattformtjenester og forvaltning samt administrasjon.

Datasenter

Datasenteret er sentralt plassert i Gardermoen næringspark med skalerbar infrastruktur for IKT-drift, datakommunikasjon samt teknisk løsning for redundans som skal hindre driftsavbrudd.

Eiere og kunder

DGI eies av kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Nes.

Selskapet leverer også tjenester til eierkommunenes selskaper Øvre Romerike Brann og Redning (ØRB) og Romerike Revisjon IKS (RRI).

Styret

Styret har følgende sammensetning (pr. 1. juli 2021):
Styreleder Kjetil Kokkim, kommunedirektør Hurdal kommune

Styremedlemmer: kommunedirektøren i hhv. Nannestad kommune, Nes kommune, Gjerdrum kommune, Eidsvoll kommune samt ansattes representant

Org.nr. og bankinfo

Digitale Gardermoen har organisasjonsnr. 915 498 582
Bankkonto 8601.58.05732
IBAN: NO57 8601 5805 732

 


Publisert: 24.10.2017 12:59:17
Sist endret: 12.08.2021 13:27