• DGI
  • Prosjekter i DGI

Prosjekter i DGI

Innhold

 

Fra idé og bestilling til tjeneste

 

Prosjektfunksjonen er selskapets iverksettende enhet. Forenklet kan man si at det er i denne delen av virksomheten ideer, ønsker og behov blir satt i system, tilpasset, testet og produsert.

Denne prosessen foregår i tett dialog og samarbeid med oppdragsgiver og er forankret i prosjektavtale mellom partene. Dette for å sikre at det endelige produktet blir levert til henhold til avtalte forventninger og retningslinjer.

Prosjektavdelingens medarbeidere har kompetanse innen:

  • Prosjektledelse
  • Rådgivningstjenester innen bruk og innføring av offentlige IKT-løsninger
  • Anskaffelser

Prosjektmetodikk

DGI har utarbeidet en egen metodikk som beskriver prosessen fra behov oppstår til tjenesten er i produksjon. Vår prosjektmetodikk er til for at vi skal kunne levere prosjekter med bedre kvalitet og innenfor riktige tids-og kostnadsrammer.

Prosjektfunksjonen er brobygger og integrator mellom kunde- og brukermiljø og driftsfunksjonen i selskapet.


Publisert: 09.01.2018 10:04:09
Sist endret: 17.03.2021 08:43