Rammeavtale sikkerhetstjenester

Innhold

Som en del av arbeidet med modernisering og digitalisering av vår leveranseplattform har DGI inngått en rammeavtale med BDO Cybersecurity om sikkerhetstjenester. Avtalen skal sikre DGIs eier- og opsjonskommuner gode rutiner for og håndtering av sikkerhetsarbeidet, og gir kommunene en trygg sikkerhetspartner gjennom avtalens varighet. BDO Cybersecurity tilbyr et bredt spekter av IT- og sikkerhetstjenester til partene i DGI-samarbeidet - alt fra risikovurderinger og utarbeidelse av policyer til hendelseshåndtering og digital etterforskning ved dataangrep.

Ta gjerne kontakt med BDO Cybersecurity på cybersecurity@bdo.no for tilgang til en liste over tjenester som kan leveres eller om det er ønskelig med sparring rundt IT-sikkerhetsutfordringer.


Publisert: 31.08.2020 11:24:35
Sist endret: 31.08.2020 11:28