• DGI
  • Rammeavtale sikkerhetstjenester

Rammeavtale sikkerhetstjenester

Innhold

Som en del av arbeidet med modernisering og digitalisering av vår leveranseplattform har DGI inngått en rammeavtale med BDO Cybersecurity om sikkerhetstjenester. Avtalen skal sikre DGIs eier- og opsjonskommuner gode rutiner for og håndtering av sikkerhetsarbeidet, og gir kommunene en trygg sikkerhetspartner gjennom avtalens varighet. BDO Cybersecurity tilbyr et bredt spekter av IT- og sikkerhetstjenester til partene i DGI-samarbeidet - alt fra risikovurderinger og utarbeidelse av policyer til hendelseshåndtering og digital etterforskning ved dataangrep.

Ta gjerne kontakt med BDO Cybersecurity på cybersecurity@bdo.no for tilgang til en liste over tjenester som kan leveres eller om det er ønskelig med sparring rundt IT-sikkerhetsutfordringer.


Publisert: 31.08.2020 11:24:35
Sist endret: 31.08.2020 11:28