Digitale plattformtjenester, forvaltning, IT-infrastruktur og nettverk

Innhold

DGI leverer, drifter og vedlikeholder IT-tjenester for brukere i våre eierkommuner og deres kommunale selskaper. DGI-Servicesenter behandler brukerhenvendelser vedrørende tekniske feil på IT-tjenestene. 

DGI leverer også informasjons- og kommunikasjonsteknologi til sine eierkommuner og bidrar med kompetanse og ressurser slik at kommunene gis økt styringskraft og gjennomføringsevne til realisering av gevinster.

Datasenteret er sentralt plassert i Gardermoen næringspark og omfatter en samling IKT-servere med datasystemer og tilhørende komponenter slik som telekommunikasjon og lagringssystemer.

DGI drifter kommunenes datasenter og sikrer at løsninger for strømforsyning og datakommunikasjon samt miljøkontroller som luftkjøling, brannundertrykkelse og andre sikkerhetsenheter til enhver tid er i varetatt. DGI påser at senteret er etablert med pålitelig og skalerbar infrastruktur for IKT-drift for å minimalisere enhver sjanse for avbrudd.


Publisert: 09.01.2018 10:14:35
Sist endret: 05.06.2020 13:01