Digitale plattformtjenester

Innhold

DGI leverer, drifter og vedlikeholder IKT-tjenester for brukere i våre eierkommuner og deres kommunale selskaper. Brukere som opplever feil eller andre driftsforstyrrelser melder dette til DGI-Servicesenter som kategoriserer, prioriterer og løser saker fortløpende.

DGI bidrar også med kompetanse og ressurser slik at kommunene gis økt styringskraft og gjennomføringsevne til realisering av gevinster.


Publisert: 09.01.2018 10:14:35
Sist endret: 25.03.2021 09:37