Tjenesteutvikling

Innhold

Dagens IKT hverdag blir stadig mer kompleks. Med store krav til digitalisering, automatisering, effektivisering og forenkling, må digitale løsninger i fremtiden sikre samspillet mellom system, organisasjon og prosess. Dette stiller nye krav til styring og kompetanse, både i den enkelte kommune og hos Digitale Gardermoen (DGI).

Med rett kompetanse og kapasitet til å sette opp- og forvalte IKT systemer og digitale løsninger som understøtter morgendagens behov er DGI forberedt til å bistå kommunene i digitaliseringsreisen de allerede er på, og ikke minst skal inn i. DGI har derfor sammen med kommunene på øvre Romerike etablert en felles forvaltingsenhet, Tjenesteutvikling, som arbeider etter følgende verdiløfte til kommunene: Effektivisere og utvikle samspillet mellom mennesker, prosesser, system og teknologi på tvers av kommunene på øvre Romerike for å øke kommunenes evne til digitalisering av tjenestetilbudet.

Enheten organiseres i henhold til Styringsdokument for digitalisering og informasjonssikkerhet for kommunene på øvre Romerike med de respektive Sektorforum som styrende organ. I prosjektfasen (2 år) vil Sektorforum også fungere som prosjektstyre. Med denne organiseringen besitter DGI spisskompetanse i skjæringspunktet fag og teknologi. Gjennom sentralisert arbeid ut mot alle kommunene vil DGI kunne bistå i alt fra brukerstøtte til strategiarbeid. Enheten, Tjenesteutvikling, har et spesielt fokus på opplæring og kompetanseutvikling av kommunene, hvor målsettingen er å bevege seg fra reaktiv brukerstøtte til proaktiv opplæring.

Det er etablert en modell/metodikk, hvor følgende kjerneområder er identifisert:

 • Systemforvaltning og brukerstøtte    
  • Kontroll på alle fagsystem og brukerstøtte til kommunene        
 • Rådgiving    
  • Digitaliseringsstrategier, forretningsutvikling, fagfora
 • Prosessdesign           
  • Automatisering av arbeidsprosesser
 • Prosesseierskap           
  • Sikre forankring og eierskap i kommunene        

DGI vil med Tjenesteutvikling tilrettelegge og forvalte de tekniske løsningene, samt være en kompetanseenhet for kommunene.  Den enkelte kommune vil ha et oppfølgende ansvar for å motivere til bruk av løsningene, kvalitetssikring av tjenestene og gjennomføre omstilling i egen organisasjon som følge av endrede arbeidsprosesser.

Følgende fagområder er pt. dekket av Tjenesteutvikling:

 • Økonomi og administrasjon
 • Helse og omsorg
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Skole og oppvekst
 • Teknisk sektor

I samspillet mellom teknologi, drift og Tjenesteutvikling er DGI i en unik posisjon til å hjelpe kommunene på øvre Romerike inn i den digitale fremtiden.


Publisert: 25.10.2017 14:15:45
Sist endret: 25.10.2017 14:15